En litbar sort också i exceptionella förhållanden, lagringen av rötterna går bra. En av de bästa när det gäller chasmogama sorter, men tidigheten, kvaliteten och skörden är inte i samma klass som hos de nyare hybridsorterna.

Produkter i gruppen