En mycket tidig sort, har stora, snygga baljor som är goda i smaken. Optimi frömängd är 7 frön/meter. och sådjupet är ca 4 cm. De stora baljorna är lätta att plocka.

Produkter i gruppen