En sort som är god i smaken och har en vacker, slät och cylindrisk rot som är en aning kortare än Namdal. Passar bra till sommarproduktion vid tidig sådd, vid senare sådd passar sorten även till lagring. Vid oldling av Nominator skall man sköta om den rätta och jämna kvävenivån, för att blasten skall hållas bra ända tills morötterna skördas.

Produkter i gruppen