Sorten har en mycket kraftig och slät rot och den passar bra till lång lagring. Växer bra på de flesta jordmånen, även på tunga jordar. Just och just litet längre än Naval. Resultaten från våra lagringsförsök under de senaste åren, är mycket bra.

Produkter i gruppen