En sort som passar till tidig produktion, ger hög skörd, står länge skördeklar på åkern. Blommar inte lätt. Erfarenheterna under de senaste åren har varit mycket positiva.

Produkter i gruppen