Sorten är upprättväxande och producerar ett medelstort och vackert grönt sallatshuvud. Sorten går inte lätt i blom och har speciellt bra motståndskraft mot bladkantbränna. Resistent mot sallatsbladmögelstammarna Bl: 16-32 och mot sallatsbladlus (Nasonovia ribisnigri).

Produkter i gruppen