Producerar stora, runda och fasta sallatshuvuden, som kan bra användas t.ex i storkök. En sort som ger hög skörd och som p.g.a. sin växtkraft och bra resistensegenskaper kan odlas genom hela odlingssäsongen, även i svala och fuktiga förhållandena på sensommaren. Resistent mot sallatsbladlus (Nasonovia ribisnigri) och sallatsbladmögelstammarna Bl: 16-32.

Produkter i gruppen