En litet senare sort än Caspio. En kraftigt växande sort, mörkröd i färgen. Bra tolerans mot kantbränna (tipburn).

Produkter i gruppen