En kraftig odlingssäker sort, populär bland hobbyodlare.

Produkter i gruppen