Tidig. Sorten är rund och passar bra till färskvaromarknaden. Skörden är hög både i kvalitet och kvantitet. Tidigare än Stuttgarter. Blommar inte lätt. Sättlöken är av “Quality inside-kvalitet”