En medeltidig sort, som även passar till lagring. Sättlöken är av “Quality inside-kvalitet”. Speciellt bra sort för buntning.