En medeltidig, Rijnsburger-typens lök, som inte går i blom så lätt. Formar en vacker, rund lök med starkt skal och som håller väl i lagret. Man måste, speciellt i rotningsskedet, sköta om jordens fuktighet, när man odlar värmebehandlade Rijnsburger-typens lökar. Sättlöken är av ”Quality inside-kvalitet”.

Produkter i gruppen