Sorten är tidig, huvudet är runt, färgen är stark och smaken god.

Produkter i gruppen