Sorten utvecklar många sidoskott, och man får skörd under en lång tidsperiod. Sorten är lätt odlad, även när odlingsförhållandena varierar.

Produkter i gruppen