Visser Granette 2000 är en progremmeringsbar såmaskin, som har såmunstycken från vilka fröna sås i brätten som går på transportbandet. Såmunstycken finns till de flesta frötyperna. Brättstorleken kan bytas lätt på några minuter.

Längd: 2500 mm

Bredd: 780 mm

Höjd: 1230 mm

Största brättstorlek: 600 x 400 mm

Kapasitet: 220 brätten i timmen

Kontakta: