Man justerar mellan- och ovanbelysningens höjd medan växterna blir större, så att avståndet till växterna hålls konstant. Även mellanbelysningen kan höjas och sänkas, för att ljuset också räcker till växternas nedredel. Belysningens nedläggning är lätt att använda med strömavbrytare eller med hjälp av datorstyrning, detta sparar tid och pengar.

Light lowering system.

Tag kontakt/Contact: