Blockväxthusen är allmänna, även i Finland. Vi representerar växthusen från det holländska företaget Ammerlaan Construction och danska företaget Viemose-Driboga. Dessa växthus är enligt standard SFS-EN 13031-1 (Växthus. Konstruktionsplanering och byggande).

Blockhuset består av standardbreda sektioner: 8m, 9,6m, 12m, 12,8m

Blockhusets längd kan enkelt anpassas till kundens behov, fackverksavståndet kan vara: 4m eller 5m

Täckmaterialet kan vara glas eller polykarbonatskiva.

Tag kontakt: