Belysningsplanering är en viktig faktor, när vi vill försäkra att ljusnivån är jämn och tillräcklig, för växterna som odlas. Med hjälp av Dialux-programmet kan vi jämföra olika belysningslösningar med varandra, för att kunna nå det bästa resultatet.

When designing new lamp layouts for greenhouses, we help you to find the best solution with our light simulation service.

Tag kontaky/Contact:

Produkter i gruppen