Växthusglas, tjocklek 4, 0 mm

  • alla storlekar, 700 x 900, 700 x 1200

samt de mest allmänna storlekarna för blockväxthus

  • 3,2 m och 4,0 m

Vi levererar också glas med beläggning, diffusionsglas. Man kan sprida ljuset med diffusionsglas.

Vid soligt och torrt väder är ljusgenomsläppligheten 91%.

Diffusionsglas som har antireflexbehandling, är genomsläppligheten vid fuktigt och regnigt väder 96%.

Tag kontakt: