Vi levererar användningsklara plastväxthus, eller t.ex. enbart förnödenheter eller reservdelar. Vi planerar växthusen enligt kundens behov.

Bredder: 6 - 25 m

Som täckmaterial i växthuset används enkel eller dubbel EVA plastfolie, eller polykarbonat.

Vi säljer reservdelar, växthusplast, polykarbonatskivor och profil listor till dessa, fläktar, motorer till ventilationsluckor o.s.v.

Vi levererar också ventilationsautomatik.

Tag kontakt: