Odlingstiden är ca 130 dygn. Huvuden väger, beroende på tätheten, ca. 1–2,5 kg. Huvuden är mörkröda, täta och runda. Bra tolerans mot gråmögel under lagringen.

Produkter i gruppen