Supertif ND/NDH tryckreglerande och anti-drip droppbevattningsdysa

Teknisk data:

Tre kopplingsalternativ till slangen:

Conic - delar dysans utgång till 2- eller 4- mikroslangar

SLB - rak utgång (Straight barbed outlet), passar till 3x5 mm mikroslang (finns enbart för 2,2, 3,1 lph dysor)

SOL - 90˚ utgång till sidan, passar till 3x5 mm mikroslang (finns enbart för 1,6, 2,2, 3,1 lph dysor)

Två dysmodeller finns:

Supertif ND (No-Drain): Stängningstryck 0,15 bar

Flödesmängder: 1,1, 2,2, 3,85, 7,8 lph

Användningstrycket mellan: 0,7-3,5 bar

Supertif NDH (No-Drain High): Stängningstryck 0,35 bar

Flödesmängder: 1,6, 3,1, 8,0, 11,0 lph

Användningstrycket mellan: 1,2-3,5 bar

Som Supertif droppdysans basmodell, vattnar även Supertif ND (no-drain) och Supertif NDH (no-drain, högtryck) med ett jämnt tryck, fast bevattningslinjerna skulle vara långa och terrängen lutande. Supertif ND / NDH droppbevattningsdysor har en självaktiverande sköljningsmekanism, som effektivt hindrar dysans blockering.

Supertif ND och Supertif NDH dysorna har en inbyggd membran, som hindrar vattnet från att efterdroppa ur dysan, när bevattningssystemet redan är avstängd. Dessa dysor är som bäst när de används till periodisk bevattning och i cirkulerande bevattningssystem.

Passar till bevattning av krukväxter och plantskolans krukor både i växthus och på friland. Passar utmärkt till t.ex. fruktträdgårdar, när bevattningslinjerna är långa och till lutande terräng. Fråga mera om de olika användningsalternativen.

Ladda Supertif broschyren från denna länk