Virkons S är ett biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, bakterier, svamp och sporer. Virkon S kan användas i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, potatislager, transportfordon m m och till föremål i anslutning härtill t.ex. vid stöveldesinfektion.

Förpackningar: 2,5 kg, 5,0 kg och 10,0 kg