Aphidius matricariae parasitstekel

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av löss på växtfamiljen Solanacae, jordgubbar, prydnadsväxter och örter. Bekämpar t.o.m. 40 olika lössarter.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Parasitstekeln passar utmärkt till bekämpning av löss när temperaturen är över 10oC.

Resultaten börjar synas efter ca 2 veckor efter att man har spridit ut parasitsteklen. Bekämpningen är lyckad när 80 - 90% av lössen har blivit mumier. Man kan samtidigt använda bladlusgallmyggor, tvåprickiga nyckelpigor och stinksländor som stöd i bekämpningen.

SPRIDNINGSSÄTT Öppna flaskan först när du är inne i växthuset för en del av parasitsteklarna har eventuellt redan kläckt sig under transporttiden. Parasitsteklarna skall sättas i Bio-Box burkarna i närheten av platserna som är infekterade.

FÖRPACKNINGAR Parasitsteklarna levereras som puppor, 500 eller 5000 parasitsteklar /flaska.