Steinernema kraussei nematoder

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av växthusöronvivel (Otiorhyncus sulcatus), bekämpar även andra jordinsekter.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas genast i början av odlingen, för växthusöronvivel larver kan finnas redan då, eller genast när man observerar växthusöronvivel larver. Den bästa bekämpningstidpunkten på friland är i augusti-november och i mars-maj, i växthuset året om.

Använd hela förpackningen på en gång.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids med bevattningsvattnet, via droppbevattning eller med spruta. Växtunderlaget skall vara fuktigt. Temperaturen skall vara över 5 - 30°C åtminstone i 2 veckors tid efter behandlingen. Sprutans tryck får inte överskrida 20 bar, det optimala trycket skulle vara 5 – 10 bar. Blanda inte bekämpningsmedel med nematoderna i sprutans tank.

OBSERVERA Använd hela förpackningen på en gång. Använd produkten före sista användningsdatumet löper ut.

FÖRPACKNINGAR Förpackningarna innehåller 5 miljoner, 50 miljoner eller 250 miljoner nematoder.

Steinernema feltiae nematoder

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av sorgmygge larver (Bradysia spp. och Lycoriella spp.), trips (Frankliniella occidentalis) och minerarflugans larver (Liriomyza spp.).

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Kan användas genast i början av odlingen i ett nytt växtunderlag, för sorgmyggelarver kan finnas redan då, eller genast när man observerar sorgmyggelarver. Den bästa spridningstidpunkten på dygnet år på natten eller när ljusförhållanden av andra skäl är dåliga.