Delphastus pusillus nyckelpiga

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av mjöllöss. Används tillsammans med Encarsia formosa och Eretmocerus eremicus.

ANVÄNDNINGSTIDPUNKT Sprids ut genast när mjöllöss observeras i växtligheten.

SPRIDNINGSSÄTT Sprids ut på bladen, direkt från flaskan. Spridningen skall ske genast när leveransen har kommit fram.

FÖRPACKNINGAR Levereras i rivet papper 100 nyckelpigor / flaska.