Delta Trap feromonfälla

Delta Trap feromonfällan innehåller en klisterfälla samt feromon (doftämne). När man beställer feromonfällan, måste man veta vilken skadeinsekt man skall bekämpa / observera, för feromonen är exakt för varje insekt. I en fälla används bara en feromon (doftämne). Om man behöver flere fällor, så skall de placeras minst 50 meter ifrån varandra.

Förvara feromonen (doftämnet) i frysen eller kylskåpet.

Delta Trap är packad i en plastpåse som innehåller:

  • 1 Delta trap som är vikt ihop
  • 4 kartongfällor, som har klibbig klisteryta
  • 1 upphängare

Thri-Pher feromonkapsel

Används till observering av trips (Frankliniella occidentalis). Används tillsammans med blåfällor. Sätt fast kapseln i fällans hål, häng upp fällan ca 30 cm ovanför växtligheten. En kapsel räcker till ca 100 m2 areal. Förnya kapseln med 4 - 6 veckors mellanrum. Förpackningen innehåller 10 kapslar.

Feromonkapslar finns för följande skadeinsekter (klicka på länken härunder)

http://www.biobestgroup.com/en/biobest/products/mo...

Kapselns pris bestäms alltid på feromonen som beställs. Observera att alla feromonprodukter, som nämns på ovanstående websida, är inte tillåtna i Finland.