F6400 nätfilter (plast), är ett utmärkt alternativ som ett primärt filter till ett litet mindre bevattningssystem eller som ett försäkrande filter till åkern. F6400 nätfiltret har flere väsentliga egenskaper så som ett stort filternät i rostfritt stål, en sensor som mäter tryckskillnaden (anger blockering), en stål koppling som kopplar ihop filtrets yttre delar och en sköljningsmekanism som är lätt att använda. P.g.a. den stora sensorn för tryckskillnad är det lätt att se blockeringsnivån och tryckskillnaden för nätfiltres del. Det stora filternätet i rostfritt stål minskar behovet av service och detta gör att tiden mellan servicebehovet blir längre. 

Ladda ner broschyren för F6400 nätfiltret från denna länk

Produkter i gruppen