Flying Doctors® humlebona har ett inbyggt system för spridning av biologiska växtskyddsmedel och/eller pollen med humlorna till växtligheten.

  • Flying Doctors® standard bo, innehåller +110 st arbetare, fungerar 6-8 veckor
  • Flying Doctors® Turbo bo, innehåller +200 st arbetare, fungerar ca 4 veckor
  • Flying Doctors® Multibo till friland (inneh. 3 bon), innehåller +350 st arbetare, fungerar 4-6 veckor
  • Flying Doctors® Turbo Multibo till friland (inneh. 3 bon), innehåller +600 st arbetare, fungerar ca 4 veckor

Ladda från denna länk Flying Doctors boets anvisning

Se en video om Flying Doctors boet i denna länk