Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae och Aphidius abdominalis parasitsteklar

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL Till bekämpning av bladlöss.

ANVÄNDNING På samma sätt som Aphidius colemani och A. ervi.

FÖRPACKNINGAR Parasitsteklarna levereras som puppor i vermikulit, 750 parasitsteklar / flaska. Flaskan innehåller parasitsteklarna i förhållande 250 Aphidius colemani och 125 Aphidius ervi, 250 Aphidius matricariae och 125 Aphidius abdominalis.