Begonia semperflorens. Fröbehovet är 1.500 frön/1.000 plantor. Odlingstiden från sådd till blomning är ca 13–14 veckor.

Senator-sortserien
En populär, tidig sortserie, som förgrenar sig väl. Är ca 20–25 cm hög och har ett tätt växtsätt. Formar snabbt en täckande matta av blommor när den planteras ihop i grupper. Är vacker också i krukplanteringar p.g.a. sitt fina runda växtsätt. Seriens sorter har mörka, bronsfärgade blad som ger en fin kontrast mot klara och ljusa färger. Fröna är pelleterade.

Super Olympia F1 (K)
En tidigt blommande och storblommig sortserie. Blomfärgen är klar och formen enhetlig, växtsättet är tätt, skotten sträcker inte på sig.

Ambassador-sortserie
En populär, tidig sortserie, som förgrenar sig väl. Är ca 20–25 cm hög, förgrenar sig väl och växtsättet är fylligt i planteringar. Bladen är klargröna, de stora blommorna är klara i färgen, blommar rikligt.