Resistens mot HR ToMV: 0-2 /TSWV/Ff:A-E/For/Va:0/Vd:0/ IR On

En kraftigt växande nyhetssort som ger bra skörd, fruktvikten är 90-100 g. Fruktstorleken är jämn under hela produktionstiden, de långa klasarna producerar 8 - 10 jämnstora frukter. Växtsättet är öppet, vilket underlättar skötselarbeten. Smaken hör till de bästa, när man jämför de mellanstora sorterna. Kan odlas året om, man har bra erfarenheter också vid odling under belysning.