Resistens mot HR ToMV/TSWV/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

En nyhetssort, som producerar mycket goda frukter som väger ca ca 18 - 25 g. Frukten får en jämn djupröd färg och frukten har en utmärkt kvalitet och är hållbar i handeln. Skördenivån är bra. Ett mycket konkurrenskraftigt sortval p.g.a. fruktens smak och färg. Kan också odlas som klastomat.