Resistens mot HR ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

Denna 'smaktomat'sort ger en riklig skörd, frukten är grannröd och väger 110–130 g. Detta är en sort för yrkesodlare, men är även en utmärkt sort för amatörodlare för odling i säsongsväxthus. Frukten har bra kvalitet och spricker inte lätt. Fruktköttet är också starkt rött och frukten har en hög antioksidanthalt. Detta är en stamtomat som behöver stödas.