En välkänd, tidig stamtomatsort, till hobbyodlingar. Kan odlas på friland och i plastväxthus, frukten är god i smaken.