Sorten är mosaikivirustestad och förädlad för året om produktion av kruksallat.