Grand Rapids -typens sort för kruksallatsproduktion, passar speciellt bra till odling på sommaren. Växer tätare och lägre än andra sorter även under varma perioder, så sallaten kan odlas en längre tid utan att kvaliteten försämras. Bra motståndskraft mot kantbränna. Bladmögelresistent mot Bl stammarna 16, 19, 21, 23, 32.