En gräslökssort som smakar vitlök(Allium tuberosum), en mörkgrön stam som växer jämnt. En populär produkt i planthandeln som riktar sig mot hobbyodlare.

Produkter i gruppen