Odlingstiden är ca 7-8 veckor. En tätt växande grön sort, som har stora och släta blad, av Genoveser-typen. De pelleterade fröna är nya typens Precision-multipellets, i vilka frönaredan är placerade med lämpliga mellanrum. En glesare sådd förebygger plantuppdrivningstidens växtsjukdomar.