Callistephus chinensis sommaraster Fröantalet ca 450 frön/g.
Blomningen och utvecklingen av blomstjälken förutsätter att dagslängden skall vara ca 14 timmar, blommar i juli-september. Tål litet frost. På friland skall växtplatsen vara skyddad och växtunderlaget genomsläppligt. Plantering på samma plats med 4-5 års mellanrum, de flesta sorterna är mottagliga för jordspridd vissnesjuka.

Sommarastern är en tidig, populär gruppväxt. Höjden är ca 70 cm.